Sosyal Medya  

FacebookTwitterDiggLinkedinRSS Feed
   

Bu makalemde, SHT75 sensöründen sıcaklık ve nem verilerini nasıl okuyabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Makalemin genelin oluşturmuş olduğum kodlar PIC18F2550 mikrodenetleyicisi ile gerçeklenmiştir. PIC projelerimde genellikle Hi-Tech C veya C18 dillerini kullanmaktayım ama program çeşitliliği olması açısından, bu makalemde Proton Basic Pro yazılım dilini tercih ettim. SHT75 sensörünün çalışma mantığı anlaşıldığında, C dilinde de çok rahat bir şekilde program oluşturulabilir.

Günümüzde, işlemciler ile çevresel birimler arasındaki iletişimi sağlamak için paralel veya seri haberleşme kullanılır. Paralel haberleşmenin maliyeti yüksek ve işlemcilerden yüksek kaynak gereksenimi olduğu için genellikle hız gerektirmeyen işlemcilerde seri haberleşme tercih edilir. Bu makalemde seri haberleşme protokollerinden biri olan ve çok fazla terchi edilen RS232 protokolünü anlatmaya çalışacağım. Makalem boyunca, Microchip firmasının üretmiş olduğu PIC18F2580 işlemcisinin datasheet'ine referans alacağım ve yazılımı da yine bu işlemci için geliştireceğim.  

Bir problemin çözümünü gerçeklerken, işlemcilerde en çok ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri de zamanlayıcılardır. Belirli bir iş belirli zamanlarda yapılmak istendiğinde, o sürenin ölçümü için zamanlayıcılar kullanılır. Bu makalemde, Microchip firmasının üretmiş olduğu PIC18F2580 işlemcisi örnek alınarak, zamanlayıcılar ille nasıl işlem yapıldığını anlatacağım. PIC18F2580 işlemcisinin datasheet'ine buradan indirebilirisiniz. Yazılım geliştiriken kullanacağım platform MplabX ve yazılım dili de XC8'dir.

Radio Frequency baş harflerinin kısaltması olan RF 3kHz ile 300GHz arasında çalışabilen radyo frekanslarıdır. Günümüzde kablosuz olarak haberleşen tüm sistemler RF teknoljisini kullanmaktadır. RF modüller, dataları genellikle  ASK (Amplitude Shift Keying), FSK(Frequency Shift Keying) veya OOK(On-Off Keying)  modülasyon teknikleriyle gönderip alırlar. FSK ve OOK modülasyon teknikleri kısa, orta ve uzun mesafe data aktarımları için, ASK modülasyon tekniği de kısa mesafe data aktarımları için kullanılmakta. Bu yazımda; UDEA firması tarafından üretilen ATX-34S verici ve ARX-34C alıcı RF modüllerini, Hi-Tech C programlama dilini kullanarak PIC mikroişlemciler ile çalışmasını anlatacağım.

   
© muhammetefe.com

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları